Алексей Чернышов об инвестиционных перспективах Украины

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов рассказал корреспонденту МИА “Прессинформ” об инвестиционных перспективах Украины и планах правительства по повышению инвестиционной привлекательности нашей страны для зарубежных инвесторов. Публикуется на языке оригинала интервью.

Дуже важлива тема сьогодення: залучення інвестицій в Україну. Який загальний об’єм інвестицій був залучений з початку 2020 року?

Залучення інвестицій є актуальною темою в українській економіці. З одного боку, в Україні відчувається нестача національного капіталу, з іншого, необхідно проводити серйозні глибокі реформи, які б скоротили технологічний розрив, і дозволили вийти на новий, ефективний рівень економіки. Ці обставини змушують Україну шукати шляхи залучення іноземних інвестицій.

За офіційними даними, за останні півроку сума капітальних інвестицій в економіку України  склала понад 1 млрд 600 млн грн. Свій вклад зробили, зокрема, Швейцарія (112,1 млн дол. США), Польща (48  млн дол. США), Франція (45 млн дол США), Австрія (38,5 млн дол. США), Швеція (38,4 млн дол США).

Які галузі української економіки, на вашу думку, є найпривабливішими для іноземних інвесторів?

Традиційно в Україні  інвесторів цікавить дві сфери – аграрний бізнес та енергетика,  але в полі зору іноземців перебувають також будівництво і нерухомість. Для їхнього зростання необхідні величезні кошти, відповідно, ринок має зростати завдяки відкритості до фінансових потоків. Для того щоб це відбулося, влада та бізнес роблять кроки  назустріч міжнародним інвесторам.

15 вересня 2020 року я, як Голова Української частини Українсько-австрійської змішаної комісії з питань торговельно-економічних зв’язків, взяв участь в українсько-австрійському бізнес-форумі, якій відбувався у Відні. На форумі обговорювались питання поглиблення торговельно-економічних відносин Австрії та України і перспективи інвестицій в українську економіку. Присутній там Президент України  Володимир Зеленський назвав інвестиційно привабливі напрями для країни: банківський і страховий сектори, енергетика та деревообробна галузь, автодорожня та гірськолижна інфраструктура. Це перспективні для України та найпривабливіші для іноземців сфери економіки.

Міністерство розвитку громад та територій України також робить кроки в цій сфері в розрізі розвитку регіонів. Нещодавно Кабінет Міністрів затвердив розроблену Мінрегіоном Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки. В цьому документі визначені пріоритетні напрямки та вказані механізми, які будуть системно працювати на залучення інвестицій для розвитку регіонів України.

Зокрема, в Стратегії передбачено проведення моніторингу бізнес-середовища та зменшення кількості виявлених бар’єрів для інвестування, запровадження системи комплексного професійного супроводження та обслуговування інвесторів; стимулювання інвестиційної діяльності з метою забезпечення участі підприємців, зокрема представників місцевого бізнесу, у відбудові підприємств та об’єктів інфраструктури; сприяння вирішенню проблемних питань діяльності інвесторів у регіонах, запровадження механізму популяризації інвестиційної привабливості регіонів,  надання соціально-економічних стимулів для зростання інвестиційної активності та збільшення трудової зайнятості населення; створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури  та багато чого іншого.

На Ваш погляд – Президент та Уряд все зробили, щоб Україна була цікавою для інвесторів? Які є програми, що розширять привабливість України для міжнародних інвесторів?

О.Чернишов: – Як правило,  іноземці схильні інвестувати в регіони, міста та проекти, в які вже вкладено початкові інвестиції. Коли інвестори бачать, що Україна розвиває власні регіональні проєкти, в них з’являється стимул вкладати кошти. Наразі держава подає гідний приклад в цьому напрямку. В 2020 році розпочата і наразі триває масштабна розбудова інфраструктурних проєктів в рамках реалізації Програми Президента «Велике будівництво». Будуються тисячі кілометрів доріг, відкриваються десятки шкіл, дитсадків, приймальних відділень опорних лікарень, об’єкти спортивного спрямування. Там, де є дороги і школи, логічно стврюються інвестиційно привабливі умови для капіталу.

30 вересня Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Мінрегіоном проєкт закону, який дозволяють використовувати кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) більш ефективно. Кожен проєкт, який подається ОДА на фінансування за рахунок фонду, повинен пройти прозорий конкурсний відбір, довести свою економічну та соціальну ефективність і відповідність цілям Державної стратегії регіонального розвитку та регіональним стратегіям розвитку.

Сам ДФРР є вагомим прикладом державних інвестицій у розвиток країни, адже реалізація інфраструктурних економічних проєктів, на який він націлений,    прияє створенню нових робочих місць. Пріоритетною ціллю розвитку регіонів є   створення нових робочих місць, сприяння максимальній зайнятості працездатного населення.

Залучення інвестицій, крім цього, буде сприяти стійкому та збалансованому розвитку та структурній модернізації національної економіки, підвищенню рівня  її  конкурентоспроможності.

Багато міжнародних інвесторів – підприємців все одно стримано ставляться до України, на Ваш погляд – чому?

Україна, як і весь світ, в 2020 році отримала новий серйозний виклик – пандемію COVID-19. Ситуація в Україні з поширенням коронавірусу не є унікальною в світі, обсяги прямих іноземних інвестицій скоротилися по всьому світу. Відтак,  разом з негативним фактором це відкриє нові можливості для вітчизняної економіки. Про довіру інвесторів до економіки України свідчать кредитні рейтинги  поточного року, які наводить  UkraineInvest Guide: Fitch Ratings – «B», не змінився з 2019 року; S&P Global Ratings – «B», не змінився з 2019 року; Moody`s Analytics – піднявся з 2019 року з  «Caa1» до «В3».

Що, на Ваш погляд, потрібно змінювати в законодавстві України, для залучення міжнародних інвестицій?

З метою подальшої інтеграції українського ринку капіталів у європейський, потрібно гармонізувати вітчизняне законодавство з правовою системою Євросоюзу. Наприклад, для транспарентного розвитку будівельної сфери в Україні потрібно підготувати підзаконні нормативно-правові акти до Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради щодо встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельної продукції.

Особливої уваги заслуговує формування нормативно-правової основи для цифровізації будівельної галузі в України, зокрема шляхом впровадження технологій   інформаційного моделювання будівель (BIM). Це забезпечить підвищення прозорості інвестиційно-будівельних процесів, інтеграцію вітчизняного будівельного ринку до європейського та в цілому покращить інвестиційний клімат України.

 

Які існують майданчики для діалогів між владою та інвесторами, як з вітчизняними так і міжнародними?

Важливими майданчиками для таких діалогів є Агенції регіонального розвитку (АРР). В ході децентралізації регіони отримали нові можливості і ресурси розвитку. Для їх ефективного використання потрібно поєднувати зусилля державної, регіональної, місцевої влади, громадськості та приватного сектору. Регіональними інституціями, здатними це зробити якнайкраще, є агенції регіонального розвитку.

Наразі області подають до Мінрегіону проєкти власних регіональних стратегій, які мають бути розроблені на засадах методології смарт-спеціалізації та реалізації комплексних проєктів міжрегіонального співробітництва. До процесу розроблення регіональних стратегій мають бути залучені агенції регіонального розвитку. Саме вони забезпечують координацію та об’єднання зусиль органів влади, бізнесу та громадськості, зробити їх партнерами. 

Важливою прикладною функцією Агенцій є сприяння, у тому числі шляхом організації та проведення консультаційної роботи по залученню інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку.

 

ДОВІДКА редакції: Міністр Олексій Чернишов є головою української частини Українсько-бельгійської Змішаної Комісії з торговельно-економічного та фінансового співробітництва, в рамках якої сторони обмінюються досвідом у сфері енергетики, транспортних перевезень та інших питань. Також Олексій Чернишов очолює українську частину Постійної українсько-баварської робочої комісії, міжнародне співробітництво в рамках якої триває. 

У жовтні на Саміті Україна-ЄС очікується підписання вже затвердженої Урядом кредитної угоди на 300 млн Євро із Європейським інвестиційним банком на реалізацію проєктів із масової термомодернізації громадських будівель – шкіл, дитсадків, закладів охорони здоров’я. Угоду з української сторони підпише Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.